XIX konferencja behawioryzmu zwierząt
Aktualności

XIX Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt

Serdecznie zapraszam Cię na XIX Ogólnopolską Konferencję Behawioryzmu Zwierząt, która odbędzie się online 23 listopada 2024. W tym roku tematem będzie szeroko rozumiana socjalizacja kotów i wspieranie ich w różnych sytuacjach.

Podczas Konferencji wygłoszę wykład pod tytułem „Praca z kotami dorosłymi – jak wspierać koty w obliczu zmian?”.

Poczucie bezpieczeństwa kotów jest skorelowane z możliwością przewidywania zdarzeń – pewną powtarzalnością i rutyną. Za każdym razem, kiedy w kocim życiu następuje jakaś istotna zmiana, zwierzę musi się do niej dostosować. Opiekun może świadomie i aktywnie wspierać je, ułatwiając przystosowanie się do nowej sytuacji, by jak najszybciej przywrócić mu komfort codziennego funkcjonowania, m. in. poprzez:

  • wprowadzanie zmian w środowisku życia kota,
  • modyfikowanie sposobu opieki nad nim,
  • uczenie kota nowych zachowań.

Z mojego wykładu dowiesz się między innymi:

  • jak ułatwić kotu dostosowanie się do zmian w środowisku życia (przeprowadzka, remont)?
  • jak pomóc kotu w obliczu zmian związanych ze sposobem opieki nad nim (adopcja, nieobecność opiekuna)?
  • jak wprowadzić do jego życia inne zwierzęta (kota lub psa), by zminimalizować stres z tym związany i zapobiegać wystąpieniu problemów behawioralnych?

Uwaga: do 26 czerwca obowiązuje możliwie najniższa cena za udział w Konferencji! Warto zapisać się już teraz – nie przegapcie tej daty. Do zobaczenia!

https://www.kongresbehawiorystyczny.pl/#program-wydarzenia