Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

I. Informacje podstawowe

 1. Ten dokument informuje Cię czy i jak w związku z Twoimi wizytami na zooedukacja.pl przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób zapewniane jest ich bezpieczeństwo.
 2. Administratorem, operatorem Serwisu www.zooedukacja.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma Magdalena Nykiel CZARNY KOT usługi na szczęście, ul. Dzięciołów 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 645 233 99 87, REGON: 240931238. Mail kontaktowy (w tym w sprawie danych osobowych): biuro@zooedukacja.pl.

II. Cele i sposób przetwarzania Twoich danych

 1. Dane osobowe oraz informacje o użytkownikach i ich zachowaniu zbierane i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
 2. Zbieramy i przetwarzamy dane:
  • z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”); podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit.f RODO – uzasadniony interes administratora,
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, funkcjonującego pod adresem dhosting.pl z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit.f RODO – uzasadniony interes administratora,
  • w celu udzielaniu odpowiedzi na Twoją korespondencję i w celu jej ewidencjonowania; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit.f RODO – uzasadniony interes administratora,
  • w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy z Tobą, a następnie w związku z jej zawarciem i wykonaniem; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit.b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest klient,
  • w celu wystawienie paragonu lub faktury dotyczących umowy; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit.c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celu obsługi reklamacji i zwrotów; podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit.c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Zakres danych pozyskiwanych jest ograniczony do minimum niezbędnego dla zgodnego z prawem osiągnięcia ww. celów.
 4. Dane przetwarzane są nie dłużej niż przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na nas i przez czas niezbędny do zabezpieczenia obsługi roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji sprzedaży (usługi).
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy (wyświadczeniu usługi, zakończeniu sprzedaży) lub cofnięciu ewentualnej zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

III. Bezpieczeństwo danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadzie poufności, dbając o ich bezpieczeństwo.
 2. Korzystamy ze sprawdzonych partnerów, gwarantujących najwyższe standardy ochrony danych osobowych.
 3. Zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą środków materialnych (fizyczne ograniczenie dostępu), informatycznie (zabezpieczenie serwerów, komputerów, łącz, urządzeń teleinformatycznych) i organizacyjnie (procedury, umowy, logowania).

IV. Powierzenie przetwarzania danych i dostęp do danych

 1. Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania, wyłącznie w niezbędnym zakresie i tylko wybranym, niezbędnym, niżej wymienionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • dostawcy usług i rozwiązań technicznych, zapewniających możliwość prowadzenia serwisu, świadczenia usług i sprzedaży towarów; dotyczy to głównie dostawcy hostingu, poczty elektronicznej, oprogramowania i aplikacji umożliwiających dostarczanie produktów elektronicznych, rozwiązań służących prowadzeniu firmy i wypełnianiu obowiązków z tym związanych (np. dhosting.pl);
  • dostawcy usług transportowych, tj. firmy kurierskie, pośrednicy i brokerzy usług kurierskich, kiedy wykonanie umowy wymaga dostarczenia produktu (np. Inpost);
  • dostawcy wsparcia księgowego itp. (np. Ifirma.pl);
  • dostawcy rozwiązań płatniczych, umożliwiających szybkie płatności za nabywane usługi i produkty, kiedy korzystasz w serwisie z rozwiązań przez nich dostarczonych, by zapłacić za zamówienie (np. PayNow – mElements S.A., mBank S.A.).
 2. Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom wtyczek wykorzystywanych w serwisie w celu promowania i udostępniania treści, w tym w mediach społecznościowych, jak Facebook i Instagram.
 3. Dane są udostępniane wyłącznie wybranym, niezbędnym do realizacji konkretnego celu podmiotom.
 4. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies, jednak ich wykorzystanie nie warunkuje dostępu do treści w ramach serwisu, a jedynie ma na celu usprawnienie obsługi korzystania z zasobów (np. ograniczenie liczby wyświetlanych Użytkownikowi komunikatów do niezbędnego minimum).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach (informacje ogólne):
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • wyświetlania zawartości dostosowanej do użytkownika (szczególnie w zakresie obowiązków informacyjnych nakładanych przez prawo),
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu (np. spowodować częstsze wyświetlanie komunikatów administracyjnych i powiadomień, takich jak np. informacja o przechowywaniu plików cookies).
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. W treści publikacji w serwisie możesz znaleźć linki do innych stron i serwisów, którymi nie administrujemy. Klikając w taki link opuszczasz zooedukacja.pl, a my nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak te serwisu dbają o bezpieczeństwo danych i jak to znajduje odzwierciedlenie w ich polityce prywatności i innych ich dokumentach. Choć oczywiście dokładamy starań, by linkować do dobrych stron.

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies zapoznaj się z artykułem pod poniższym odnośnikiem: http://www.cookies.artevena.pl/jak-wylaczyc-cookies/

VII. Twoje prawa

 1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Będziemy jednak zobowiązani, jeśli przed wniesieniem skargi skontaktujesz się z nami, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości i nieporozumienia.
 2. Kiedy zechcesz, możesz skorzystać z prawa dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również z prawa do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Żądania te możesz zgłosić na piśmie (na adres siedziby) oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail.
  • Dołożymy wszelkich starań, by spełnić nasze obowiązki prawne, ale zastrzegamy sobie możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

VIII. Informacje końcowe

 1. Rozwijamy się dla Ciebie i siebie. Dlatego możliwe, że będziemy musieli (i chcieli) zmodyfikować politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszania serwisu i lepszego działania.

Bielsko-Biała, 23.06.2023 r.