Konsultacja behawioralna: zasady współpracy

Koncentruję się na bieżących potrzebach kotów i ludzi. Metody pracy dostosowuję do kotów, uwzględniając możliwości ich opiekunów.

W miarę możliwości na spotkaniu powinny być obecne wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad kotem. Pozwala to na omówienie wszystkich wątpliwości podczas konsultacji i przygotowanie planu działania uwzględniającego możliwości wszystkich osób. Każdy domownik może wnieść nowe informacje do wywiadu dotyczącego problemów kota.

Jednocześnie proszę, by podczas naszej rozmowy nie były obecne osoby postronne – sąsiedzi, goście itd. Wybierz taki termin konsultacji, by podczas rozmowy całkowicie skoncentrować się na kocie.

Jestem po to, aby pomóc Tobie i Twojemu kotu. Będę wdzięczna za otwartość podczas rozmowy o kocie – dzięki temu mogę ocenić prawidłowo sytuację i pomóc ją naprawić. Nie jestem po to, by Cię oceniać i nie narzucam swojego światopoglądu. Zakładam, że w każdej sytuacji jest coś, co można zmienić na lepsze. Z mojej strony także możesz liczyć na szczerość – przekazuję, jakie są możliwości pracy i jakie są rokowania w danym przypadku.

Współpracuję nie tylko z osobami prywatnymi, ale także z wolontariuszami organizacji prozwierzęcych, przygotowujących koty do adopcji, ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, ze schroniskami dla zwierząt i z hodowcami kotów.

Obecnie nie biorę pod opiekę psów, koncentrując się całkowicie na pracy z kotami. Wyjątkiem jest praca z opiekunami, którzy pracują nad relacjami kot – pies w swoim domu lub chcą przygotować psa lub kota do adopcji zwierzęcia innego gatunku.

Nie wysyłam ankiet przed konsultacją – proszę o przedstawienie historii Twojego kota i jego problemów podczas konsultacji. Uważnie Cię wysłucham i zadam wiele dodatkowych pytań, by zrozumieć w pełni sytuację.

Nie udzielam konsultacji mailowych i „szybkich porad” telefonicznych. Te metody wg mnie nie zdają egzaminu jako sposób prowadzenia konsultacji behawioralnych.

Jak wiele konsultacji behawioralnych trzeba odbyć, by współpraca zakończyła się sukcesem?

W zależności od sytuacji umawiamy się na jedno lub kilka spotkań. Nie oczekuję, że umówimy się z góry na kilka rozmów – zazwyczaj do momentu przeprowadzenia pierwszej konsultacji trudno ocenić ile wsparcia będziesz potrzebować.

Wielu opiekunów już po pierwszej konsultacji informuje mnie, że problem udało się rozwiązać. W takim wypadku nie ma potrzeby umawiania się na kolejne spotkania, ale będę wdzięczna za wiadomość.

Zazwyczaj nie ma konieczności umawiania konsultacji częściej niż raz w miesiącu (po konsultacji musisz mieć czas na wprowadzenie zaleceń, które otrzymasz w trakcie konsultacji, w życie). Jest to jednak sprawa bardzo indywidualna – częstotliwość spotkań zależy nie tylko od złożoności przypadku i poziomu jego trudności, ale także od Twoich oczekiwań. Po kilku tygodniach od momentu ostatniej konsultacji napisz czy wszystkie zalecenia udało Ci się wprowadzić w życie, i czy przyniosło to spodziewane efekty. Jeśli efekty nie są zadowalające, albo pojawiły się nowe problemy, lub masz nowe pytania, umówimy się na kolejną konsultację.