BLOG,  wyróżnione

Mój artykuł w najnowszym „Animal Expert” (03/04 2023)

W najnowszym numerze „Animal Expert” (03/04 2023) znajdziecie kolejny mój artykuł z cyklu Warsztat zoopsychologa, zatytułowany Wspieranie opiekuna w budowaniu relacji ze zwierzęciem. Analizując zadania, które stoją przez każdym zoopsychologiem skupiam się tym razem na potrzebie wspierania opiekunów kotów w tworzeniu satysfakcjonujących relacji ze zwierzętami.

Uważam, że jest to równie ważne jak prowadzenie skutecznej terapii zachowania zwierząt. Podczas kursów i szkoleń przeznaczonych dla przyszłych kocich behawiorystów należy poświęcać odpowiednią uwagę nie tylko ich przygotowaniu do roli analityków zachowania zwierząt (prowadzenia terapii behawioralnej), ale także zaopatrzeniu ich w kompetencje umożliwiające skuteczną współpracę z ludzką rodziną, z którą mieszka potrzebujące pomocy zwierzę.

Dobry koci behawiorysta musi dostrzegać nie tylko potrzeby zwierzęcia, ale także ludzi, którzy się nim opiekują.

Służy temu rozwój kompetencji miękkich. W ten sposób rozumiana zoopsychologia jest interdyscyplinarna, a osoby chcące skutecznie pomagać swoim klientom muszą nieustannie się rozwijać. Towarzyszenie opiekunom, kiedy uczą się opiekować zwierzęciem we właściwy sposób, wspieranie ich podczas rozwiązywania jego problemów behawioralnych, współpraca z lekarzami weterynarii, a czasem także z innymi behawiorystami, czy wreszcie mediacja między członkami rodziny, z którą zwierzę mieszka – to także są zadania behawiorysty.

Zachęcam do lektury tekstu, który znajdziecie w najnowszym numerze „Animal Expert”.

Magdalena Nykiel